• محمدرضا مهاجر   MohajerMr@

    1399/08/25 ساعت 01:18

    ای کاش اگر کسی دستش به جناب آقای شمخانی می‌رسد به او اطلاع دهد خانه‌ی محقری که چنین در آن لم داده‌اید به خاطر منزل دامادتان و امثال او به این وضع افتاده است.
    #آبان_٩٨