• مریم محمد خانی   Maryamim1@

    1399/08/25 ساعت 17:52

    ملیحه خودش را برد زیر چادرش و گریه‌ای که از پل تا درمانگاه با ملیحه راه رفته بود، زیر چادر ملیحه وول خورد و چادر روی شانه‌های لاغر پیرزن لرزید …

    «یوزپلنگانی که با من دویده‌اند»، بیژن نجدی