• محمدرضا مهاجر   MohajerMr@

    1399/08/25 ساعت 16:36

    اصلا میرترامپ نه و میریزید!
    شما لطفا بفرما چرا در سامانه ثبت شرکت‌ها یا سامانه متوفیان یک نفر، فقط یک نفر با فامیلی رائفی‌پور وجود داره.