• محمدرضا مهاجر   MohajerMr@

    1399/08/25 ساعت 01:13

    من با زندگی و شعرم یا با تو شوخی نداشتم
    واسه تو شوخی بودیم ما خیلی تلخه سرنوشتم
    حالا هی غلط بگیر از دیکته‌های نانوشته‌ام
    یا که اوراق بهادار بده جای سرنوشتم