• مریم محمد خانی   Maryamim1@

    1399/08/25 ساعت 21:27

    خواهش می‌کنم‌ تصاویر آزار جنسی کودکان رو ریتوییت نکنید. مخصوصا که صورت کودکان هم محو نیست، این ریتوییت کردن حتی اگر با قصد خیر باشه خودش مصداق آزاره.
    اون مرتیکه رو ریپورت کنید. امیدوارم باهاش برخورد قانونی هم بشه.