• سالار علیخواه   salaralikhah@

    1399/08/25 ساعت 21:25

    شما هم نون بربری تنور‌های بالا شهر نمی‌تونید بخورید یا من فقط به این بلا دچار شدم؟
    آقا اصن تنور گرد و چرخون صنعتی میبینم دستم به خرید نون بربری نمیره
    اون تنور و چوب‌های بزرگ جنوب شهر یه دنیای دیگه است
    خدا رو شکر نونوایی‌های سنتی هنوز نفس میکشن