• محمدرضا مهاجر   MohajerMr@

    1399/08/25 ساعت 16:39

    از همه عزیزانی که به هر بانک اطلاعاتی دسترسی دارند دعوت می‌کنم در زمینه یافتن ده نفر با فامیلی #رائفی_پور به ما کمک کنند. عجیب نیست که در سامانه متوفیان بهشت زهرا هیچ کسی با فامیلی رائفی‌پور وجود ندارد؟