• مریم محمد خانی   Maryamim1@

    1399/08/25 ساعت 20:42

    فردا قراره اینجا باشم، تعداد لایوهای به مناسب هفته‌ی کتاب اینقدر زیاد شده که خودم نمی‌دونم کدوم رو دنبال کنم. اما خوشحالم فرصتی است برای همراهی با مخاطبانی از سراسر ایران.