• محمدرضا مهاجر   MohajerMr@

  1399/08/24 ساعت 11:35

  کتاب معرفی کردن لیستی رو کار خیلی مفیدی نمی‌دونم. چون به نظرم باید یه حدودی از محتوای کتاب در دست پیشنهاد گیرنده باشه.
  لیکن رفیق بر همه چیزی مقدم است:
  ۱- جز از کل
  ۲- صد سال تنهایی
  ۳- شهریار (ماکیاولی)
  ۴- ایران، جامعه کوتاه مدت
  ۵- مذهب در فرآیند تکامل
  ۶- شاه بی شین