• محسن معتمدکیا   motamedkia@

    1399/08/24 ساعت 02:20

    ٢٣ آبان ١٣٩٩، مرکز خرید لیدوما در شهرک غرب تهران؛ بماند به یادگار از روزگار #کرونا و ما مردم نابخرد که هیچ سهمی برای خود در ناکامی‌ها و شکست‌ها قائل نیستیم