• وفا علی کمالیان   VafaKamalian@

    1399/08/24 ساعت 22:14

    تنها گزینه‌ی ترامپ، کاری احقانه‌تر از همه‌ی کارهایی است که تا بحال کرده.
    تروری، جنگی، حمله‌ای چیزی از این جنسها … خدا رحم کند …