• سالار علیخواه   salaralikhah@

  1399/08/24 ساعت 00:50

  از نزدیک شاهد این دزدی بودم درست روبروی باشگاه استقلال
  چند روز بعد با این آقا همکلام شدم و گفت. دزد رو گرفتن ولی دارن با سند آزاد میکنن
  به عنوان کسی که کمی حقوق خونده واقعا منطق قضات رو توپرونده گوشی قاپی نمی‌فهمم
  مجازات‌ها بازدارنده نیست
  کار نیست
  آینده‌ای نیست چون امیدنیست