• وفا علی کمالیان   VafaKamalian@

    1399/08/24 ساعت 21:17

    با افتخار و رغبت، سالهاست چنین کرده‌ایم و بسیار هم راضی هستیم. کاش به تولیدکنندگان و چایکاران هم کمک کنید شیوه‌های توزیع را بهبود دهند.