• مریم محمد خانی   Maryamim1@

    1399/08/23 ساعت 19:21

    حالا شاید براتون سوال پیش بیاد چرا من اینا رو خوندم که والا خودم هم نمی‌دونم :)) بنابراین از کنار این سوال بگذریم و به فرازی از تبیین نظریات داروین و فمینیسم در خلال داستان توجه کنیم. بیاندیشیم و بیاموزیم. https://pic.twitter.com/jmd۲۹vynuE

    #هما_پوراصفهانی