• امید حلالی   OmidHelali@

    1399/08/23 ساعت 23:40

    دور دوم انتخابات نمایندگی مدیران مسوول در هیات نظارت بر مطبوعات ۴آذرماه برگزار می‌شود. در دور اول تلاش من مبتنی بود بر گفتمان سازی، آسیب شناسی و ارائه رهیافت جهت متوازن کردن فاصله رسانه‌های محلی به لحاظ برخورداری با همکاران مرکز و لحاظ نسبت آمایشی میان رسانه محلی با جمعیت و منابع