• امید حلالی   OmidHelali@

    1399/08/22 ساعت 22:46

    می‌گویم که از مراجع قانونی پیگیری می‌کنم! قول می‌دهد دنبال کند. بعد از نیم ساعت تماس می‌گیرد که به مدیران خود گفته و موافقت کرده‌اند که ۴۰ درصد از مبلغ بلیت را برگردانند!
    قوانین نانوشته و یک طرفه !