• مریم محمد خانی   Maryamim1@

    1399/08/22 ساعت 16:20

    مراکز #اهدای_خون در تهران.
    این چند روز که در مورد کمبود خون می‌خونم مدام به تصادف وحشتناک دو سال پیش مامانم اینا فکر می‌کنم. اینکه اضافه شدن نگرانی کمبود خون به نگرانی‌های دیگر چه حس ناامنی‌ای به بیمار و خانواده‌ی بیمار می‌ده و به کادر درمان.