• حسین امامی   Meshkan2@

    1399/08/22 ساعت 01:40

    استاد فرهیخته دکتر داوود فیرحی امروز به دلیل کرونا درگذشت.
    یکی از موضوعاتی که همیشه در جلسات اداری ستاد امربه معروف، از ایشان نقل قول می‌کردم این بود که امر به معروف و نهی از منکر نظارت دولت بر مردم نیست بلکه برعکس، نظارت مردم بر دولت است.
    نقل قول دقیق ایشان در توییت بعدی …