• امید حلالی   OmidHelali@

    1399/08/22 ساعت 22:44

    بلیت اینترنتی می‌خرم برای فردا برای شرکت در جلسه‌ای. جلسه کنسل می‌شود و من هم به فاصله ساعتی بلیت را کنسل می‌کنم. اپراتور تماس می‌گیرد که فقط می‌توانید از پرواز استفاده کنید و مبلغی بابت کنسلی پس داده نمی‌شود! می‌گویم پرواز چارتر غیر قانونی ست و این کار تضییع حق مسافران