• سهراب انعامی علمداری   sohrabenami@

    1399/08/21 ساعت 10:12

    دموکراسی آمریکایی و انتخابات ۲۰۲۰ ماجرای غریبی شده، رئیس جمهوری که بازنده شده و حاضر نیست باخت را بپذیرد و سکوتی که نهادهای مدنی در برابر این اقدام #ترامپ دارند. هرچه باشد سرافکندگی برای #آمریکا است.