• امید حلالی   OmidHelali@

    1399/08/21 ساعت 13:18

    انتخاب نماینده مدیران مسوول در هیات نظارت بر مطبوعات کشور با کاندیداوری ۱۱۶ مدیرمسوول و بیش از ۴۰۰۰ نفر رای دهنده برگزار شد و به‌دلیل نرسیدن به نصاب به دور دوم رفت. اینجانب رای ششم انتخابات را کسب کردم که از لطف و عنایت همکاران سپاسگزاری می‌نمایم. تکیه من بر تولید گفتمان صنفی بود