• مهسا جزینی   JaziniMahsa@

    1399/08/21 ساعت 00:43

    به نظرم غزاله این مدت، پیگیرانه و دلسوزانه نگاه متفاوت، نقادانه و موشکافانه‌ای به ماجراهای اخیر داشته و خوبه صدای اون هم دیده و شنیده بشه
    #MeToo