• وفا علی کمالیان   VafaKamalian@

    1399/08/20 ساعت 22:09

    این تبلیغ «ماستشو بگو» رو دیدین؟
    واقعا فاجعه است یا من کج سلیقه‌ام؟