• وفا علی کمالیان   VafaKamalian@

    1399/08/20 ساعت 19:34

    از همه دردناک‌تر کسانی هستند که سفر رفتند و حالا با پر رویی میگویند «دیدی طوریمون نشد؟»
    واقعا بیشعوری برای دیگران درد ایجاد میکند نه برای خود فرد …