• شکوفه موسوی   shin_mimm@

    1399/08/19 ساعت 18:26

    وزیر بهداشت پیامک فرستاده و نکات ایمنی رو گوشزد کرده، در پایان هم خاطر نشان کرده :« کرونا تعارف ندارد»

    جدی؟ من تا امروز فکر می‌کردم #کرونا خیلی تعارفیه. ممنون وزیر جان که روشنگری کردی:/