• شکوفه موسوی   shin_mimm@

    1399/08/19 ساعت 22:56

    ولی باتوجه به اینکه اسمش کووید ۱۹ هست،
    زیباتر بود اگه محدودیت‌های رفت و آمد رو از روز ۱۹ آبان و ساعت ۱۹ شروع می‌کردن، نه؟

    هارش هارش هارش