• امید حلالی   OmidHelali@

    1399/08/18 ساعت 13:27

    «کاملا هریس» دارای ریشه هندی ست و شوهری یهودی دارد. آخرین عضو پذیرفته شده در کمیته ۳۰۰ نیز یک هندی ست. در دوره جدید احتمالن آمریکا از اهرم هند برای تعدیل و تزاحم چین استفاده می‌کند. بایدن فاقد کاریزمای لازم است و سنی بالا دارد. هریس نقش مهمی در تحولات آتی دارد یش از معاونین قبلی