• امید حلالی   OmidHelali@

    1399/08/18 ساعت 00:48

    حاج قاسم! حقانیت کلامت را بنازم. رجزت معنای واقعی بخود گرفت. آخرش حریف قدر ترامپ قمارباز شدی! خون گرانبهایت دامنگیرش شد. او کشته‌ی مظلومیت و رشادت‌های توامان تو شد ای شهید!