• امید حلالی   OmidHelali@

    1399/08/17 ساعت 16:14

    همه علیه ترامپ بسیج و همدست شده‌اند. کمیته ۳۰۰، اروپا، چین، روسیه، ایران، ترکیه و … بیشتر از دموکرات‌ها. او بازی خراب کن و خودسر بود و در قاعده‌ای نمی‌گنجید.