• شکوفه موسوی   shin_mimm@

    1399/08/17 ساعت 12:33

    باتوجه به اینکه طبق آمارها بیشترین انتقال ویروس #کرونا بین ساعت ۱۹:۱۲ تا ۲۰:۴۷ اتفاق میفته،
    واقعا تصمیم اثربخشیه!