• حمید بعیدی‌ نژاد   baeidinejad@

    1399/08/17 ساعت 22:30

    سرانجام عمر سیاسی مردی که فقط نفرت می‌پراکند تمام شد.
    ترامپ نتوانست ایران را تسلیم کند و حالا زندگیش با حسرت یک تماس از سوی ایران پایان یافت.