• وفا علی کمالیان   VafaKamalian@

    1399/08/16 ساعت 10:09

    انتخابات آمریکا یک درس بزرگ در حوزه‌ی ارتباطات دارد. حجم پولی که صرف بنگاههای خبری از هر دو سو شده، نه توانسته واقعیت جامعه‌ی آمریکا را نشان دهند و نه توانسته بر رای‌هایی که داده میشود، اثری که میخواهند، بگذارد.
    کثافتکاریهای ترامپ یا شنیده نشده یا نامطلوب نیست.
    داستان چیست؟