• وفا علی کمالیان   VafaKamalian@

    1399/08/16 ساعت 17:12

    اما خلاقیت در نمایش دیداری انتخابات آمریکا هم جالب است.
    برای من بیسواد، شییوه‌ی نمایش اطلاعات، آموختنی است.