• وفا علی کمالیان   VafaKamalian@

    1399/08/16 ساعت 19:10

    ممنون.
    عذرخواهی پذیرفته شد (سهم خودم فقط)
    راهکار؟ جبران؟ آینده؟
    یا فقط ژست؟