• وفا علی کمالیان   VafaKamalian@

    1399/08/16 ساعت 17:18

    وقتی رفتارهای انتخاباتی آمریکاییان را دوست نداریم یا خوب نمیدانیم، نگوییم شبیه ماست، باور کنیم تحت فشار و در شرایط ویژه، ذات آدمها بیرون میزند. احتمالا شبیه هم هستیم، نه آنها (خوبها؟!) شبیه ما (بدها، بی‌فرهنگها!؟
    )
    پیشداوری داریم حتی نسبت به خودمان!