• فرهاد قربان زاده   FarhadGhorbanza@

    1399/08/16 ساعت 22:49

    «ب‌ام‌و» تلفظ #آلمانی و «بی‌ام‌و» تلفظ فارسی‌شدۀ آن و «بی.ام.دبلیو» تلفظ #انگلیسی خودرو #BMW است. در فارسی به‌کار بردن تلفظ #ب_ام_و یا #بی_ام_و ارجح است. زیرا لزومی ندارد که در فارسی واژه‌ای آلمانی را به انگلیسی تلفظ کنیم.