• وفا علی کمالیان   VafaKamalian@

    1399/08/15 ساعت 17:13

    به گمانم الان وقت خوبی است که هر کس در هر مقامی هست (عضو فلان شورا و فلان کمیسیون و هیئت فلان و مدیر بهمان و … «هر» سمت)، بیاید «خودجوش» کارنامه و عملکردش (نه شعار و تبلیغ نامه) را منتشر کند.
    تصور میکنم این کار اعتمادها را بالا خواهد بود.
    کسی شروع میکند؟