• شکوفه موسوی   shin_mimm@

    1399/08/14 ساعت 20:18

    پرسش اینه ۴۵۰ گرم طلا، هر روز در قالب یک گردن‌بند بر گردن انسان باشه، اذیت نیست؟!
    حالا البته هرجور صلاحه، ما که بخیل نیستیم.