• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1399/08/13 ساعت 10:58

    رهبر معظم انقلاب: فرعون در زمان خود در محدوده مصر هر کاری که می‌خواست می‌کرد، اما امروز آمریکا که مانند فرعون زمان مصر است، فقط به آمریکا اکتفا نمی‌کند

    #ProphetMuhammad