• مهدی کرباسیان   KarbasianMehdi@

    1399/08/13 ساعت 16:33

    ولادت دوگوهر آفرینش حضرت محمد (ص) و امام صادق (ع) را تبریک میگویم وسلامتی و موفقیت برای شما و خانواده محترم از خداوند طلب میکنم.