• میلاد گودرزی   MiladGoodarzi_@

    1399/08/12 ساعت 23:57

    خطبه۹۵ نهج‌البلاغه می‌گوید «او در زمان #حیرت مردم، برای آنها برانگیخته شد»

    ای فرستاده‌ی عصر حیرت؛ شاهد باش در شبی که خیل کثیری از زعمای سرزمین پیروان‌ت چشم به آنسوی دنیا و انتخاب‌هایش دوخته‌اند، ما از تو طلب رحمت و حکمت و رهایی از حیرت می‌کنیم. ما را دریاب


    #ProphetMuhammad