• مصطفی نخعی   dr_nakhaei@

    1399/08/12 ساعت 21:11

    همه پیامبران آمدند تا مژده آمدن او را بدهند چراکه او کامل کننده پیامبران و روح الهی بود که از سوی خداوند به طرف مردم آمد.
    میلاد رسول مهربانی و امام جعفر صادق علیه السلام مبارک باد.
    #ProphetMuhammad