• رضا باقری اصل   RezaBasl@

    1399/08/12 ساعت 23:14

    حالمان زیاد خوب نیست اما غمی نیست دلهایمان آرام می‌گیرد وقتی از تو میخواهیم برای ما، برای مسلمانان برای مردمان این سرزمین دعا کنی. دعای تو درمان دلهای رنجور و غمدیده ماست.
    #ProphetMuhammad
    #حضرت_محمد