• سالار علیخواه   salaralikhah@

    1399/08/11 ساعت 18:15

    برای کاری نیاز به سفته داشتیم از میدان راه آهن تا خیابان جمهوری هیچ کدام از شعب بانک ملی سفته نداشت اما تو همین مسیر همه دکه‌های روزنامه فروشی سفته داشتن که با دو سه برابر قیمت میفروختن
    مدیر یکی از شعب بهم گفت
    سفته کمه چون میخوان به صورت الکتریکی ارائه کنن
    ما هیچ ما نگاه