• شکوفه موسوی   shin_mimm@

    1399/08/10 ساعت 16:47

    هنوز روی یه چیزایی خیلی حساسم و نمی‌تونم ناراحت نشم
    این اصلا خوب نیست و خودم بهش آگاهم، اما خب دوزار همکاری کنید و دقیقا از همون چیزها هی آدمو زجر ندین.

    مرسی.اه
    #هوایی