• ابراهیم علیزاده   ebializade@

    1399/08/09 ساعت 22:34

    روایت #احمد_خیامی ،بنیانگذار ایران‌خودرو از جلسه‌ای در ۵۰سال پیش: درباره #گرانی گفتم عامل اصلی خود #دولت است و برآورد نیازها با وزارت بازرگانی است و آنها کالا وارد کرده و به همدستان خود می‌فروشند.مثلا برنج وارد می‌کنند و به قیمت ۴۸ریال می‌فروشند اما قیمت آن در بازار ۲۱۰ریال است.