• حسین امامی   Meshkan2@

    1399/08/08 ساعت 00:47

    «استاد محترم، مبلغ حق الزحمه داوری پایان نامه صفر ریال به حساب شما واریز شد. دانشگاه آزاد اسلامی»
    راضی به زحمت نبودیم. اومده بودیم خودتون رو ببینیم. حالا باید به رومون می‌آوردین که صفر ریال واریز کردین؟ اقلا پیامک نمی‌زدین که این هم براتون هزینه نیافته!