• شکوفه موسوی   shin_mimm@

    1399/08/08 ساعت 18:08

    بابا ما واسه نسلی هستیم که متولدین مهر، آبان، آذر و بلکه هم دی؛
    شناسنامه‌هاشون یه روزی وسط شهریوره!
    با ما از فواید تولد در ۸-۸-۹۹ و ازدواج در ۹-۹-۹۹ ، سخن میگویی؟!

    پوووف بر تو ای بشر!