• محبوبه نیاورانی   M_niavarani@

    1399/08/08 ساعت 20:47

    «رخساری سفید و گلگون، چشمانی سیاه و درشت و موهایی صاف و نرم داشت. ریشی انبوه و گونه هایی کم گوشت داشت. دست و پایش درشت و ستبر بود. دانه‌های عرق بر چهره هایش چونان مروارید می‌غلتید و بوی اندامش دلپذیرتر از مشک تند بود.»
    ویژگی ظاهری پیامبر اسلام از زبان امام علی

    #MuhammadForAll