• مصطفی نخعی   dr_nakhaei@

  1399/08/07 ساعت 10:31

  ای رسول مهربانی،گاهی به ساحت شما جسارت میکنند ومیخواهند نورخدا را خاموش کنند
  مشرکان نه دیروز ونه امروز نتوانسته و نخواهند توانست این نور را خاموش کنند
  شما فرمودید که این نور کامل میشود با ظهور آخرین فرزندم
  ما در انتظار وعده خدا روزها را می‌شماریم.

  #سکوت_ننگین
  #MuhammadForAll